biurozawodpracapobierzgaleriakontaktaktual

Każdy prywatny detektyw, żeby wykonywać swój zawód, musi legitymować się licencją i zazwoleniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obowiązek ten obejmuje również tych, którzy od lat pracują w zawodzie prywatnego detektywa. Jeżeli nie będą posiadali licencji i zezwolenia mogą trafić do więzienia nawet na dwa lata. Tak bowiem stanowi ustawa o detektywach, która weszła w życie 2 marca 2002r.

Kandydat na prywatnego detektywa musi mieć skończone 21 lat, nieposzlakowaną opinię, średnie wykształcenie, nie może być karany za przestępstwo umyślne.

Detektywem nie może zostać osoba, która w ciągu ostatnich pięciu lat została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa. Kandydat również musi wykazać się oceną pozytywną z egzaminu ze znajomości konstytucji, przepisów dotyczących policji i UOP oraz ochrony danych osobowych.

Copyright Biuro Detektywistyczne Rutkowski, Projekt i realizacja AZmedia