biurozawodpracapobierzgaleriakontaktaktual

Biuro nasze oferuje następujące usługi detektywistyczne:

doradztwo w zakresie ochrony osób i mienia

ustalanie wyników finansowych prowadzonej działalności

ustalenie firm współpracujących z badanym podmiotem

ustalenie należności i zobowiązań

badanie i potwierdzanie wpisów w księgach wieczystych

opracowanie ogólnych ocen działalności badanych podmiotów i osób fizycznych w tym badanie kondycji finansowej

poszukiwanie dodatkowych składników majątkowych mogących wzmocnić zabezpieczenie umowy lub pozwalających na jej realizację na drodze prawnej

oferujemy również pakiet usług kryminalistycznych

usługi indywidualne.

Copyright Biuro Detektywistyczne Rutkowski, Projekt i realizacja AZmedia